Tuesday, September 27, 2011

On Air

Než se směle pustíme do nových prací, ještě se nám objeví spousta starších nedodělků, které nám tu křičí o pomoc (nedá se to vydržet) :D Pomalu opouštíme ilustrace věnované osobnostem a hluboce se ponoříme do výpravných kompozic s transcendentální tématikou, posunutou až na samotnou hranici vědomí. Nastavujeme obraz vertikálně, i horizontálně... vše co se bude dít v následujících dnech bude za hranicemi představivosti a možná i umu našeho doktora :D

Before we fall into a new works, still lot of old work must be done ;) And then slowly leave illustrations and paintings dedicated to portrait delve deeply into the narrative compositions with transcendental themes shifted to the limit of consciousness. Setting an image vertically and horizontally ... Everything what will happened in the coming days will be beyond imagination, and maybe even craft of our doctor.

Celou serii Prioners neboli česky Vězni, budeme pomalu vypouště jako vlaštovky z jara. A sem tam i pronikne pramének světla... ale jenom trošku!

The whole series of Prisoners, we will be released shortly as swallows in spring. ...just some here and here breaks the thread of light ... but only a little!

Vlastního vězně si můžete koupit v on-line obchodě Society6
You can grab your own Prisoner from Society6 store.

And because I am very tired about putting here and advertisement... besides more better images and some more backstage information. I decide to stop this thing! So please use other links to jump to any of my store to find out and make sure what is already to buy. Less ads more fun, more time to real work! Thanks a lot!!! ;)